رنگ مبلمان

روانشناسی رنگ مبلمان

رنگ‌ها و ارتباط آن‌ها با رفتار و احساسات بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره هستند. رنگ‌هایی که انتخاب می‌کنید، بازتاب مستقیمی از شخصیت و احساسات شما می‌باشند اینکه اتاق شما چه رنگی است و یا کدام رنگ را بیشتر دوست دارید، می‌تواند اطلاعاتی روانشناختی از رفتارهای شما را در برگیرد. خانه‌ی هر کس محلی امن و آرامش بخش برای استراحت و گذراندن وقت بوده که هر شخص بنا به سلیقه‌ی شخصی و علاقه‌ی خود، ب...

ادامه مطلب