میز ناهار خوردی را کجا قرار دهیم

بهترین محل برای قرار دادن میز ناهارخوری

بهترین محل برای قرار دادن میز ناهارخوری کجاست؟ در زمان‌های گذشته، در معماری و طراحی خانه‌ها، قسمت مخصوصی به عنوان قسمت غذاخوری مشخص می‌شد. که میز ناهارخوری و صندلی‌هایش در این قسمت قرار می‌گرفتند. امروزه این بخش به خصوص در خانه‌ها تعبیه نمی‌شود و میز ناهارخوری می‌تواند هرجایی از خانه قرار گیرد. و محل قرار دادن آن تماما به سلیقه صاحب خانه بستگی دارد. میز ناهار خوری می‌تواند در اتاق نش...

ادامه مطلب